Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld på främre delen كراك av ryggen. På högra sidan حيوان finns en inskärning, där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. حيوان Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö هكر och förekommer på öppna fält, موقع سبام i fuktiga skogar eller i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. En del arter sniglar lever även av kannibalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *